×
ӨНӨБАТ

Б.ӨНӨБАТ

ТӨРСӨН ОН: 1988.11.01
ТӨРСӨН ГАЗАР: Баянхонгор аймаг
БОЛОВСРОЛ:
  • 1996-2005 онд Нийслэлийн 1 дүгээр сургууль /БҮРЭН ДУНД/
  • 2007-2008 онд АНУ-ын “Sierra academy”-ийг Нисгэгч
  • 2009-2013 онд “Орхон” их сургуулийг Эрх зүйч /БАКАЛАВР/
  • 2015-202020 онд МУИС-ийг Эрх зүйч /МАГИСТР/
АЖЛЫН ТУРШЛАГА:
  • 2008-2010 онд “МИАТ” ХК-д мэргэжилтэн
  • 2010-2012 онд “Аеро монголиа” ХХК-д нисгэгч
  • 2012-2017 онд “МИАТ” ХК-д нисгэгч
  • 2017-2020 онд “МИАТ” ХК-д хөлгийн дарга
  • 2020 оноос нийслэлийн ИТХ-ын төлөөлөгч
ГАВЬЯА, ШАГНАЛ:
  • 2019 онд Иргэний нисэхийн Тэргүүний ажилтан цол тэмдэг