×
ОТГОНБОЛД

Т.ОТГОНБОЛД

ТӨРСӨН ОН: 1982.05.05
ТӨРСӨН ГАЗАР:  Завхан аймаг
БОЛОВСРОЛ:
 • 1889-1997 онд Завхан аймгийн Алдархаан сумын 8 жилийн дунд сургууль /СУУРЬ БОЛОВСРОЛ/
 • 1997-1999 онд Завхан аймгийн 10 жилийн дунд сургууль /БҮРЭН ДУНД/
 • 2001-2005 онд “Улаанбаатар Эрдэм-Оюу” дээд сургуулийг Банкны эдийн засагч /БАКАЛАВР/
 • 2010-2012 онд Удирдлагын академийг Төрийн удирдлагын менежер /МАГИСТР/
 • 2020  онд Удирдлагын академийн Төрийн захиргааны менежмент /МАГИСТРАНТ/
АЖЛЫН ТУРШЛАГА:
 • 2004-2005 онд Монгол шуудан банкинд нягтлан бодогч
 • 2005-2007 онд Монгол шуудан банкинд эдийн засагч
 • 2007-2008 онд Монгол шуудан банкинд салбарын эрхлэгч
 • 2008-2012 онд Багануур дүүргийн ЗДТГ-т хэлтсийн дарга
 • 2013-2020 онд Багануур дүүргийн Засаг даргын орлогч
 • 2020  онд Багануур дүүргийн ИТХ-ын дарга
 • 2020 оноос нийслэлийн ИТХ-ын төлөөлөгч
ГАВЬЯА ШАГНАЛ:
 • 2017 онд Нийгмийн хамгааллын салбарын тэргүүний ажилтан
 • 2019 онд Банк санхүүгийн тэргүүний ажилтан