×
БАТТӨР

Ц.БАТТӨР

ТӨРСӨН ОН: 1983.11.30
ТӨРСӨН ГАЗАР:  Улаанбаатар хот
БОЛОВСРОЛ:
  • 1991-2001 онд Нийслэлийн 40 дүгээр сургууль  /БҮРЭН ДУНД/
  • 2006-2010 онд “Орхон” их сургуулийг Эрх зүйч /БАКАЛАВР/
  • 2010-2011 онд Удирдлагын академийг Төрийн удирдлагын менежер
  • 2018-2020 онд  “Орхон” их сургууль Эрх зүйч /МАГИСТР/
  • 2020 онд Дотоод хэргийн их сургуулийг Эрх зүйч /ДОКТОРАНТ/
АЖЛЫН ТУРШЛАГА:
  • 2013-2016 онд Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГ-т мэргэжилтэн, хэлтсийн дарга
  • 2016-2017 онд Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ-ын Ажлын албанд ахлах мэргэжилтэн
  • 2017-2019 онд Сонгиохайрхан дүүргийн ИТХ-ын Ажлын албанд Хэлтсийн дарга
  • 2017-2020 онд УИХ-ын Тамгын газарт гишүүний зөвлөх
  • 2020 оноос нийслэлийн ИТХ-ын төлөөлөгч