×
СҮХБААТАР

Б.СҮХБААТАР

bsukhee@icloud.com
ТӨРСӨН ОН: 1979.10.13
ТӨРСӨН ГАЗАР: Говь-Алтай аймаг
БОЛОВСРОЛ :
  • 1998-2002 онд Аялал жуулчлалын удирдлагын дээд сургууль /БАКАЛАВР/
  • 2008 онд Удирдлагын академийн Бизнес удирдлага
  • 2012-2014 онд Удирдлагын академийн Төрийн удирдлага
АЖЛЫН ТУРШЛАГА:
  • 2002-2009 онд "Суман гүн трэйд"-ийн захирал
  • 2009-2012 онд “Улаанбаатар Бизнес хөгжлийн төв” НӨҮГ-ын дэд захирал
  • 2012-2014 онд “TV10” телевизийн захирал
  • 2014 онд “Эрүүл хүнс” ХХК-ийн захирал
  • 2016-2020 онд нийслэлийн ИТХ-ын төлөөлөгч
  • 2019-2020 онд “НОСК”-ийн захирал
  • 2020 оноос нийслэлийн ИТХ-ын төлөөлөгч, нийслэлийн Засаг даргын Барилга, хот байгуулалт хариуцсан төслүүдийн удирдагч