Мэдээ, мэдээлэл

Л.ОТГОНБААТАР

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч

Танилцуулга

Үйл явдал

Нийслэлийн Иргэн т...
  • 30 April, 2021

Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, тух...

Улаанбаатар хот
НИЙСЛЭЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ...
  • 26 March, 2021
  • 12:00 AM

Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд...

Улаанбаатар хот
Нийслэлийн 2020 он...
  • 04 December, 2019
  • 9:00 AM

Нийслэлийн удирдлага 2019 оныг “Иргэдийн оролцоотой хөгжлийн жил” бол...

Нийслэлийн иргэний танхимд