Мэдээ, мэдээлэл

М.ХАЛИУНБАТ

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч

Танилцуулга

Үйл явдал

Нийслэлийн ИТХ-ын ...
  • 07 July, 2021
  • 2:18 PM

Нийслэлийн ИТХ-ын шагналын журам, анкет

Нийслэлийн ИТХ
Нийслэлийн Иргэн т...
  • 30 April, 2021

Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, тух...

Улаанбаатар хот
НИЙСЛЭЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ...
  • 26 March, 2021
  • 12:00 AM

Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд есөн дүүрг...

Улаанбаатар хот