Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл хуралдлаа
09 Feb 2021
  • Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл хуралдлаа

Монгол Улсын ГХУСАЗЗ өнөөдөр хуралдлаа. Уг хуралд НГХУСАЗЗ-ийн дарга Ж.Батбаясгалан, НГХУСАЗЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Батбямба оролцсон юм.  Хуралдаанаар Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах Салбар зөвлөл, тодорхой төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах Дэд зөвлөлийн ажиллах нийтлэг журам, бүрэлдэхүүн, Зохицуулах зөвлөлийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг тус тус хэлэлцэн баталлаа.
Нийслэлийн ИТХ-ын ХМОНХТ