09 Jan 2018
  • С.Амарсайхан: Газрын албатай холбоотой төрийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай хүргэх боломжийг нээнэ