×
БАТСАЙХАН

Ж.БАТСАЙХАН

Төрсөн он сар өдөр : 1976-08-31
Төгссөн сургууль : 1984-1994 нийслэлийн 43-р дунд сургууль, 1994-1998 он ХААИС- ийн эдийн засгийн сургууль Эдийн засагч математикч, 2000-2003 он МУИС-ын Хууль зүйн сургууль Эрх зүйч, 2004-2007 он ХУИС–ыг Англи хэлний орчуулагч, 2005-2014 он СЭЗДС-ыг Бизнесийн ухааны магистр, 2016 оноос СЭЗДС-д доктурант
Боловсрол, мэргэжил, Эрдмийн зэрэг цол :
Ажилласан байдал : 1998-2013 онд Машин механизм ХК-д дэд захирал, гүйцэтгэх захирал, 2015 онд ИНЕГ-н Чингис хаан ОУНОБ-д бизнес төлөвлөлтийн газрын дарга, 2016 оны 10 сараас ОСНААУГ-ын дарга
Гавъяа шагнал :
Сонгуульт ажил : 2012-2016 онд БГД-н иргэдийн төлөөлөгчийн хуралд төлөөлөгч, 2013- 2016 онд БГД-н МАН-ын хорооны дарга, 2016 оны 07 сараас НИТХ-д төлөөлөгч,тэргүүлэгч