20 May 2021
  • Ажлын хэсэг зарим СӨХ, хувийн конторууд, KS нэгдсэн дуудлагын төвийн үйл ажиллагаатай танилцлаа

Нийслэлийн ИТХ-ын дарга Ж.Батбаясгалангийн захирамжаар “Сууц өмчлөгчдийн холбоо болон хувийн өмчийн орон сууц, нийтийн аж ахуйн конторуудын үйл ажиллагаатай холбоотой дэд бүтцийн чиглэлээр дүрэм, журмын төсөл боловсруулах” ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж байна. Уг ажлын хэсэг өнөөдөр зарим СӨХ, хувийн конторууд, KS нэгдсэн дуудлагын төвийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.
Нийслэлийн ИТХ-ын ХМОНХТ