14 Sep 2020
  • НИТХ мэдээллийн цаг нэвтрүүлгийг хүргэж байна

Түүхийн хуудаснаа хар мөр үлдээсэн хэлмэгдүүлэлтийн гашуун сургамжийг хойч үедээ сургамж болгох, хэлмэгдэгсдийн дурсгалыг хүндэтгэх өдөрт зориулан бэлтгэлээ.