28 Apr 2020
  • НИТХ-ын мэдээллийн цаг

Нийслэлийн ИТХ-ын "Мэдээллийн цаг"-аар Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдлын эсрэг авч хэрэгжүүлж буй ажил, арга хэмжээг онцоллоо. Хөрсний бохирдлыг бууруулах чиглэлээр гэр хорооллын айл өрхүүдийн нүхэн жорлонгийн тоог багасгах, ахуйн бохир усны асуудлыг шийдвэрлэх төслийг хувийн хэвшилтэй хамтран хэрэгжүүлэх, хот дотор үйл ажиллагаа явуулдаг арьс ширний үйлдвэр, авто машины засвар угаалгын газруудыг журамлах төслийг боловсруулах зэрэг ажлыг НИТХ-аас хийж байна.
 
 Нийслэлийн ИТХ-ын ХМОНХТ