07 Apr 2020
  • Нийслэлийн ИТХ-аас "Ковид-19" халдвараас сэргийлэхийг уриалж байна

Нийслэлийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ээлжит хурлаас Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэхийг зөвлөмж болгон дараах уриалгыг гаргав.