Иргэний зөвлөлийн гишүүнд саналаа өгнө үү
05 Oct 2021
  • Иргэний зөвлөлийн гишүүнд саналаа өгнө үү

 

Нутаг дэвсгэр хариуцсан Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналт тавих үүрэг бүхий Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэргэдэх “Иргэний зөвлөл”-ийн гишүүнд нэрээ дэвшүүлсэн иргэдийн товч мэдээллийг Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/133 дугаар тушаалаар батлагдсан “Иргэний зөвлөл”-ийн дүрмийн 3.2.5-д заасны дагуу иргэдэд ил тод тавьж санал авах ажлыг зохион байгуулж байгаа тул саналаа өгнө үү.  

Нэр дэвшигчдийн талаарх мэдээлэлтэй доорх линкээр  орж танилцан,  саналаа өгнө  үү.  

https://docs.google.com/forms/d/1D58WKSMEY2q1gtAXnF9L8AEHEnst9yZGnMnN9CJkzXc/edit

НИЙСЛЭЛИЙН ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ

АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ