P.Дагва
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга
Ж.БАТБАЯСГАЛАН
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгч
Д.БАТТУЛГА
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч
Т.БАТЦОГТ
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч
П.БАТЧИМЭГ
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч
Б.БЯМБАДОРЖ
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгч
Ч.ГАНТУЛГА
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгч
Б.МӨНХБАТ
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгч
Г.ТӨМӨРБААТАР
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгч
Т.ЦЭРЭННОРОВ
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгч
Ш.ҮНЭНБАТ
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгч