P.Дагва
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга
Д.БАДАРСАН
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгч
Ж.БАТБАЯСГАЛАН
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгч
Б.БЯМБАДОРЖ
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгч
Ч.ГАНТУЛГА
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгч
Б.МӨНХБАТ
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгч
Л.НАРАНТУЯА
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгч
Г.ТӨМӨРБААТАР
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгч
Ё.ЦАЦРАЛТУЯА
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгч
Т.ЦЭРЭННОРОВ
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгч
Ш.ҮНЭНБАТ
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгч