P.ДАГВА
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга
Ж.БАТБАЯСГАЛАН
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгч
Н.БАТСҮМБЭРЭЛ
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч
Д.БАТТУЛГА
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч
Т.БАТЦОГТ
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч
П.БАТЧИМЭГ
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч
Н.БАЯРМӨНХ
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч
Ц.ОДОНТУНГАЛАГ
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч
Ц.ТӨРХҮҮ
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч
М.ХАЛИУНБАТ
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч
Ж.ЭРДЭНЭБАТ
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч