Ж.БАТБАЯСГАЛАН
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Дарга
Ж.АЛДАРЖАВХЛАН
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч
Д.БАДАРСАН
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгч
Н.БАЯРЧИМЭГ
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч
Д.ГАНТУЛГА
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч
С.ДАВААСҮРЭН
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч
P.ДАГВА
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч
Б.МӨНХБАТ
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгч
Б.ПҮРЭВДАГВА
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч
М.ХАЛИУНБАТ
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч
Д.ЭНХТУЯА
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч