Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
Тэргүүлэгчид
Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай 2018/10/09
Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай 2018/10/09
Төсөл дэмжих тухай 2018/10/09
Барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2018/10/09
Гудамж нэрлэх тухай 2018/09/26
Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2018/09/26
Хөшөө байршуулах тухай 2018/09/05
Барилга байгууламж балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2018/08/29
Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2018/08/29
Гэр хорооллыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэх байршил батлах тухай 2018/08/01
Замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах зорилгоор олон нийтийн цагдаагийн ажилтан ажиллуулах тухай 2018/07/25
Нийслэлийн ойгоос 2018 онд бэлтгэх модны хэмжээ батлах тухай 2018/07/25
Барилга байгууламж балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2018/07/05
Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2018/07/05
Барилга байгууламж балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2018/07/05
Ой тэмдэглэх зөвшөөрөл олгох тухай 2018/07/05
Ой тэмдэглэх зөвшөөрөл олгох тухай 2018/07/05
Ой тэмдэглэх зөвшөөрөл олгох тухай 2018/07/05
Нэрэмжит болгох тухай 2018/07/05
Шашны байгууллагын зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2018/07/05
Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 2018/06/27
Асуудал дэмжих тухай 2018/06/27
Зарим Удирдах зөвлөл болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай 2018/06/21
Төмрийн үйлдвэрийг нүүлгэн шилжүүлэх тухай 2018/06/21
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018/06/21
Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2018/06/21
Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2018/06/21
Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2018/06/13
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018/06/13
Дэд хөтөлбөр батлах тухай 2018/06/13
Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэх тухай 2018/06/13
Барилга байгууламж акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2018/06/13
2018 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018/06/06
Тогтоол хүчингүй болгож, нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэх тухай 2018/06/06
Итгэлцүүрийг хэрэглэх бүс, дэд бүс тогтоох тухай 2018/05/23
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчилж, хамтран эзэмшигч нэмэх тухай 2018/05/23
Барилга акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2018/05/23
Улаанбаатар хотын авто замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай 2018/05/23
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрыг өөрчлөн байгуулах тухай 2018/05/23
Төрийн өмчид хөрөнгө шилжүүлэх тухай 2018/05/23
Барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2018/05/09
Барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2018/05/09
Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай 2018/05/09
Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2018/05/09
Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2018/05/09
Алтан-Өлгий дэх оршуулгын газрын хамгаалалтын бүсийг шинэчлэн тогтоох тухай 2018/05/09
Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийн тоог тогтоох тухай 2018/05/03
Барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2018/04/09
Түрээсийн төлбөрийн доод жишиг үнийг шинэчлэн тогтоох тухай 2018/04/09
Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2018/04/09
Холбоо барих
Монгол улт, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, жанжин Д.Сүхбаатарын нэрэмжит талбай 7
Холбоо барих утас: 70119921 /ХМОНХХ/
Имэйл хаяг: info@citycouncil.mn
Copyright © 2019 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.