Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
Тэргүүлэгчид
Зарим Удирдах зөвлөл болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай 2018/06/21
Төмрийн үйлдвэрийг нүүлгэн шилжүүлэх тухай 2018/06/21
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018/06/21
Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2018/06/21
Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2018/06/21
Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2018/06/13
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018/06/13
Дэд хөтөлбөр батлах тухай 2018/06/13
Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэх тухай 2018/06/13
Барилга байгууламж акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2018/06/13
2018 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018/06/06
Тогтоол хүчингүй болгож, нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэх тухай 2018/06/06
Нийслэлийн сонгуулийн хороо байгуулах тухай 2017/02/14
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017/02/14
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017/02/14
Иргэний зөвлөлийн орон тоог өөрчлөх тухай 2017/02/14
Тооллогын нэгдсэн дүнг баталгаажуулах тухай 2017/02/14
Журам батлах тухай 2017/02/14
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрыг өөрчлөн байгуулах тухай 2017/02/14
“Улаанбаатар хотын Захирагчийн гэр хороолол дахь ажлын алба” нийслэлийн төсөвт үйлдвэрийн газрыг татан буулгах тухай 2017/02/14
“Гэр хорооллын орон сууцжуулах төсөл” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрыг татан буулгах тухай 2017/02/14
Талбайн нэр сэргээх тухай 2017/02/14
Эрдэмтдийн зөвлөлийг байгуулж ажиллах тухай 2017/02/14
Зөвлөх зөвлөлийг байгуулж ажиллах тухай 2017/02/14
Экспертийн зөвлөл байгуулах тухай 2017/02/14
Журам батлах тухай 2017/02/14
Журам шинэчлэн батлах тухай 2017/02/14
Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2017/02/14
“Ёслол хүндэтгэлийн гэрэгэ”-г хадгалуулах, гардуулах тухай 2017/02/14
Холбоо барих
Монгол улт, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, жанжин Д.Сүхбаатарын нэрэмжит талбай 7
Холбоо барих утас: 70119921 /ХМОНХХ/
Имэйл хаяг: info@citycouncil.mn
Copyright © 2018 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.