Зам тээвэр, хөдөлгөөн зохицуулалтын хороо

"Зам тээвэр, хөдөлгөөн зохицуулалтын хороо" Дарга- Б.Сэргэлэнбаатар
 
  • Замын түгжрэлийг бууруулах дэд хороо, даргаар төлөөлөгч Г.Төгөлдөр
Зам тээвэр, хөдөлгөөн зохицуулалтын хороо нь замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах, нийтийн тээврийг хөгжүүлэх, нийтийн тээврийн орлого бүрдүүлэлтийг нэмэглүүлэх зэрэг асуудлыг эрхлэн хариуцах юм.