Тэргүүлэгчдийн тоог тогтоож, Тэргүүлэгчдийг сонгох тухай

2016 -оны 7 -р сарын 6

501

2016 оны 07 сарын 06 өдөр                                           Дугаар 1/04                                              Улаанбаатар

   

 

 

 

Тэргүүлэгчдийн тоог тогтоож, Тэргүүлэгчдийг
сонгох тухай

 

            Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүнийн удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1-ийн “б”, 23 дугаар зүйлийн 23.5 дахь хэсгийг тус тус үндсэлэн Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

 

 1. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн тоог 11 байхаар тогтоосугай.

 

 1. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр сонгосугай. Үүнд:

 

 1. Ц.Сандуй
 2. Ж.Батбаясгалан
 3. Н.Баярмөнх
 4. Э.Бат-Амгалан
 5. Д.Баярсайхан
 6. Ж.Алдаржавхлан
 7. М.Эрдэнэтуяа
 8. Ж.Батсайхан
 9. П.Баярхүү

 

 

 

 

ДАРГА                                                    Ц.Сандуй

ХАВСРАЛТ: