Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчид нэр дэвшүүлэх тухай

2016 -оны 7 -р сарын 6

511

2016 оны 07 сарын 06 өдөр                     Дугаар 1/03                           Улаанбаатар хот

 

 

 

  

 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар

хотын Захирагчид нэр дэвшүүлэх тухай

 

            Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүнийн удирдлагын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.2 дахт хэсгийг үндсэлэн Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

 

  1. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчид Сундуй овогтой Батболдыг нэр дэвшүүлсүгэй.

 

  1. С.Батболдыг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчаар томилох асуудлыг Монгол Улсын Ерөнхий сайдад хүргүүлэхийг Хурлын дарга /Ц.Сандуй/-д даалгасугай.

 

 

 

 

 

 

ДАРГА                                                    Ц.Сандуй

ХАВСРАЛТ: