Сонгон шалгаруулалтанд урьж байна

2018 -оны 7 -р сарын 3

749

image

Нийслэлийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс Нийслэлийн иргэдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хүрээнд олон нийтэд хандсан контент, мэдээ мэдээлэл, нэвтрүүлэг бүтээлгэх, үйл ажиллагааг сурталчлах чиглэлээр ТББ, Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын дунд сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж байгууллагууд сонгон шалгаруулалтанд оролцох төслийн саналаа НИТХ-ын Ажлын албанд хандан ирүүлнэ үү.

НГХУЗАЗЗ

Нийслэлийн төр захиргааны байр,

102 тоот

ХАВСРАЛТ: